KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE PODOLOG


FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych


Zajęcia odbywają się w trybie dziennym poniedziałek - piątek w godzinach 8.15-16.25


Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym 3-4 razy w tygodniu.


Semestr zaczyna się we wrześniu 2021 r.


Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych w gabinecie kosmetycznym, pracowni manicure-pedicure, pracowni masażu, w grupach max. 16 osobowych.CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podolog powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych:


1) wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;


2) organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;


3) prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;


4) prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.


Miejsce realizacji praktyk zawodowych: gabinety podologiczne, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo--lecznicze oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.


Liczba godzina  przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych 210 godzin.


Zasady rekrutacji - więcej
Adres:
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel.: 786 982 711, 22 831 74 30, 22 831 00 81 w. 118
e-mail: szkoly@zdz.edu.pl